Logo
  • Facebook
  • BIP
360
Uczelnia przyszłości PWSZ w Płocku
08.06.2018 14:04

Wiceminister docenił naszą Uczelnię za wprowadzone zmiany

 

Rozpoczęła się dwudniowa, XIII Konferencja Naukowa „Współczesne problemy ekonomii, zarządzania, finansów, ubezpieczeń i bankowości”, organizowana przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Informatyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Wystąpienia inaugurujące obrady wygłosili: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. nadzw. dr hab. Sebastian Skuza oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Paweł Cybulski. Wiceminister Skuza chwalił zmiany w PWSZ w Płocku ratujące przed dalszym obniżaniem dotacji. 

 

- Dzisiejsza Konferencja jest dobrą okazją, by wymienić poglądy i doświadczenia, w kontekście  trwającej debaty o konieczności weryfikacji funkcjonujących systemów gospodarczych. Środowiskom akademickim bliska jest niewątpliwie koncepcja gospodarki opartej na wiedzy, dająca szczególną możliwość wykorzystania potencjału wynikającego z funkcjonowania szkół wyższych. Dokładamy wszelkich starań, by również nasza uczelnia była silnym, regionalnym ośrodkiem, sprawnie funkcjonującym w każdych realiach gospodarczych – mówił, otwierając konferencję, prof. nadzw. dr hab. Maciej Słodki, Rektor PWSZ w Płocku.

 

Wiceminister Sebastian Skuza w swoim wystąpieniu mówił o nowych zasadach finansowania szkolnictwa wyższego. Podkreślał, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, którą w ubiegłym roku dotknął problem obniżonej dotacji, bardzo sprawnie poradziła sobie z wymogami i wprowadziła szereg zmian, dzięki którym w tym roku utrzymała dotację na tym samym poziomie, co nie udało się innym szkołom zawodowym z obniżonym w 2017 roku finansowaniem.

 

Wiceminister Paweł Cybulski, zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej wygłosił wystąpienie pt. „Konstytucja biznesu  a zadania Krajowej Administracji Skarbowej”.

 

Wyjątkową atrakcją tegorocznej Konferencji był popołudniowy koncert piosenek Krzysztofa Klenczona w wykonaniu Zbigniewa Malary i Mirosława Suligi. Zbigniew Malara – uczestnik Konferencji - jest profesorem Politechniki Wrocławskiej, Prodziekanem Wydziału Informatyki i Zarządzania, przyjacielem Krzysztofa Klenczona i propagatorem jego twórczości. Mirosław Suliga to artysta zafascynowany twórczością Seweryna Krajewskiego i Krzysztofa Klenczona, lider zespołu Wędrowne Gitary.

 

Konferencje odbywające się na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Informatyki PWSZ w Płocku są cyklicznymi spotkaniami naukowymi, poświęconymi problematyce związanej z funkcjonowaniem przedsiębiorstw, banków i firm ubezpieczeniowych. Praktycy i teoretycy, badacze tematyki mają szansę zaprezentować swoje poglądy oraz badania naukowe. W tym roku w Konferencji biorą udział prelegenci z zagranicznych uczelni partnerskich PWSZ w Płocku: Lwowskiego Instytutu Ekonomii i Turystyki oraz Narodowego Uniwersytetu Sadownictwa w Umaniu, a także przedstawiciele polskich ośrodków naukowych: Szkoły Głównej Handlowej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Gdańskiego, Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie oraz Politechniki Rzeszowskiej.

 

Wiceminister Sebastian Skuza, w ramach wizyty na naszej Uczelni, obejrzał również specjalistyczne pracownie Wydziału Nauk o Zdrowiu. Studenci pielęgniarstwa i położnictwa mieli okazję opowiedzieć o zaletach kształcenia na symulatorach medycznych.