Logo
  • Facebook
  • BIP
360
Uczelnia przyszłości PWSZ w Płocku
03.07.2018 12:15

Będziemy wydawać „Rocznik TNP”

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku otrzymała od Towarzystwa Naukowego Płockiego prawo do wydawania „Rocznika Towarzystwa Naukowego Płockiego”. To nowa szansa na rozwój czasopisma z korzyścią dla autorów publikacji naukowych.

- To dobre czasopismo naukowe z ośmioma punktami na liście B czasopism punktowanych. Chcemy wykorzystać ten potencjał, rozwijać „Rocznik” tak, by w przyszłości mógł znaleźć się na liście A. „Rocznik” jest też szczególnie ważny ze względu na nasze przygotowania do parametryzacji uczelni – powiedział prof. nadzw. dr hab. Maciej Słodki, Rektor PWSZ w Płocku.

Podpisanie umowy to element współpracy między Uczelnią i Towarzystwem na rzecz idei budowania akademickiego Płocka. PWSZ w Płocku przejęło czasopismo w celu jego dalszego rozwoju i stworzenia większych możliwości autorom badań naukowych z naszego regionu. –Towarzystwo Naukowe Płockie wypracowało osiem punktów dla „Rocznika”, ale nie ma możliwości finansowych, by dalej wydawać czasopismo. Chcemy się więc podzielić tym dobrem z płocką społecznością, liczymy na to, że Uczelni, dla dobra wszystkich, uda się potencjał czasopisma zwiększyć – powiedział prof. nadzw. dr hab. inż. Zbigniew Kruszewski, prezes Towarzystwa Naukowego Płockiego.

Pierwszy numer „Rocznika Towarzystwa Naukowego Płockiego” ukazał się w 1929 roku. Po kilku przerwach i kolejnych wznowieniach czasopismo jest wydawane nieprzerwanie od 2013 roku.

Działania związane z rozwojem czasopisma będzie koordynował dr Arkadiusz Lewandowski, nowo powołany redaktor naczelny Wydawnictwa Naukowego PWSZ w Płocku.