Logo
  • Facebook
  • BIP
360
Uczelnia przyszłości PWSZ w Płocku
31.10.2017 11:13

Centrum Nauki Kopernik i nasza Uczelnia zadeklarowały współpracę

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku oraz Centrum Nauki Kopernik podpisały list intencyjny, w którym deklarują współpracę w zakresie inicjatyw naukowych.

Inicjatorem porozumienia jest Centrum Nauki Kopernik, które podjęło działania w celu utworzenia Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego, mającego stanowić interdyscyplinarne centrum badawczo-rozwojowe do prototypowania i kreacji innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych i biznesowych. Wobec tego postanowiło nawiązać współpracę z instytucjami naukowymi i kształcącymi na poziomie wyższym w województwie mazowieckim, zainteresowanymi zwiększaniem praktycznego zastosowania wiedzy pochodzącej z badań naukowych w tworzeniu nowych wartości w sferze społecznej i gospodarczej w regionie, w tym na terenach o mniejszej intensywności instytucji nauki na Mazowszu. Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego prowadzić będzie prace badawczo rozwojowe nad rozwiązaniami do zastosowania w gospodarce.

Współpraca między Centrum Nauki Kopernik i PWSZ w Płocku może objąć wspólne badania naukowe, wykorzystanie produktów i usług dostarczanych w konsekwencji prac badawczo-rozwojowych, wspólne działania popularyzujące wyniki badań, m.in. konferencje, seminaria, publikacje i wykłady.

<xml></xml>