Logo
  • Facebook
  • BIP
360
Uczelnia przyszłości PWSZ w Płocku
03.12.2018 15:31

Debata o Współczesnych problemach Pracy Socjalnej

Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się konferencja naukowa pt. Współczesne problemy Pracy Socjalnej. Prelegenci przedstawili nie tylko pomysły na rozwiązywanie różnych problemów społecznych, ale także wskazywali na ich przyczyny oraz w ramach promocji dobrych praktyk omawiali projekty, które zostały wprowadzone w życie różnych mieszkańców z całej Polski w celu poprawienia ich jakości życia.

Podczas konferencji Weronika Plichowicz oraz Paulina Świtalska, studentki II roku pracy socjalnej Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, przedstawiły referat Działania integracyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku na rzecz dzieci i osób starszych jako przykład dobrej praktyki. Zaprezentowały projekty socjalne realizowane na rzecz osób najbardziej zagrożonych wykluczeniem społecznym, a jednocześnie mających najmniejsze możliwości obrony - dzieci
i osób starszych.  W przypadku dzieci zwrócono uwagę na te, które wywodzą się z biednych rodzin, w których występują: ubóstwo, problemy z alkoholem, narkotykami lub innymi używkami, a także przemoc domowa. W przypadku osób starszych projekty kierowano do samotnych osób w podeszłym wieku, które borykają się z takimi problemami, jak: niepełnosprawność, uzależnienie od alkoholu i narkotyków, czy konflikt z prawem. Przeprowadzone w ramach projektu badania pokazały, że wśród głównych celów pracowników MOPS znalazło się m.in. sprawienie radości, integracja z rówieśnikami, wzmocnienie więzi między rodzicami a dziećmi, wzbogacenie wiedzy na temat kultury i zdrowego żywienia oraz zainspirowanie do aktywnego wykorzystywania czasu. Wystąpienie studentek zostało przyjęte z zainteresowaniem i zainspirowało uczestników konferencji do dyskusji i wymiany poglądów.

Konferencja odbyła się w 20 listopada 2018 r.