Logo
  • Facebook
  • BIP
360
PWSZ w Płocku Uczelnia Przyszłości
10.10.2018 09:18

Grupowe ubezpieczenie NNW dla studentów WNHS i WNEI

W dniach 16.10., 23.10., 25.10. i 08.11.2018r. w budynku przy ul. Gałczyńskiego 28 w godz.: 9:30 do 12:00 na stoisku agenta ubezpieczeniowego PZU będą przyjmowane składki na grupowe ubezpieczenie NNW na rok akad. 2018/2019 w wysokości 25 zł.

W załączeniu znajduje się druk deklaracji, którą należy wypełnić i przekazać agentowi PZU wraz ze składką (prosimy o czytelne wypełnienie części: dane zgłaszanego do ubezpieczenia). Druki deklaracji można również pobrać w dziekanatach od czwartku (11.10.): studenci WNHS – pokój 113, studenci WNEI – pokój 203.

Przypominamy, że ubezpieczenie NNW jest niezbędne podczas odbywania praktyk zawodowych!

Pliki:
Deklaracja przystapienia