Logo
  • Facebook
  • BIP
360
Uczelnia przyszłości PWSZ w Płocku
11.10.2018 11:10

Grupowe ubezpieczenie NNW dla studentów WNZ

W dniach 29.10., 05.11.2018r. w budynku przy pl. Dąbrowskiego 2 w godz.: 9:30 do 12:00 na stoisku agenta ubezpieczeniowego PZU będą przyjmowane składki na grupowe ubezpieczenie NNW na rok akad. 2018/2019 w wysokości 25 zł.

W załączeniu znajduje się druk deklaracji, którą należy wypełnić i przekazać agentowi PZU wraz ze składką (prosimy o czytelne wypełnienie części: dane zgłaszanego do ubezpieczenia). Druki deklaracji można również pobrać w Biurze Studenckich Praktyk Zawodowych i Karier (pokój B2).

Przypominamy, że ubezpieczenie NNW jest niezbędne podczas odbywania praktyk zawodowych!

Pliki:
Deklaracja przystapienia