Logo
  • Facebook
  • BIP
360
PWSZ w Płocku Uczelnia Przyszłości
22.02.2018 13:38

Jedno spotkanie, dwa porozumienia

22.02.2018 r. rektor PWSZ w Płocku spotkał się z władzami dwóch płockich szkół ponadgimnazjalnych - Zespołu Szkół Technicznych oraz Zakładu Doskonalenia Zawodowego. Kluczowym elementem spotkania było podpisanie porozumień o współpracy miedzy stronami.

Porozumienie ma na celu przede wszystkim podnoszenie jakości kształcenia młodzieży i zachęcanie jej do kontynuowania nauki na poziomie wyższym. Kadra naukowa Uczelni obejmie opieką dydaktyczną uczniów. Będą mogli brać udział w wykładach akademickich czy korzystać z zasobów biblioteki uczelnianej.