Logo
  • Facebook
  • BIP
360
Uczelnia przyszłości PWSZ w Płocku
01.02.2018 12:50

Jesteśmy w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku przystąpiła do Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w charakterze członka wspierającego.

<xml> </xml> Stowarzyszenie Księgowych jest najstarszą i największą polską organizacją zrzeszającą  przedstawicieli  środowiska   zawodowego związanego z rachunkowością i finansami.

Stowarzyszenie daje możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych, doskonalenia zawodowego oraz poszerzenia wiedzy poprzez organizowane  profesjonalne szkolenia, kursy, warsztaty, konsultacje.

Współpraca ze Stowarzyszeniem umożliwi pracownikom i studentom PWSZ w Płocku podnoszenie kwalifikacji zawodowych, uczestnictwo w bezpłatnych odczytach, zebraniach i dyskusjach. Członkowie Wspierający korzystają z pierwszeństwa w przyjęciu na kursy oraz zniżek w opłatach za kursy, które umożliwiają  przygotowanie do zawodu oraz na kursy i szkolenia  specjalistyczne.