Logo
  • Facebook
  • BIP
360
Uczelnia przyszłości PWSZ w Płocku
06.03.2018 14:27

Kolejna pracownia na najwyższym poziomie

Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski oraz prof. nadzw. dr hab. n. med. Maciej Słodki, Rektor PWSZ w Płocku otworzyli pracownię położniczo-ginekologiczną, będącą częścią powstającego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku Centrum Symulacji Medycznej. 200 tys. zł na wyposażenie pracowni Uczelnia otrzymała z budżetu miasta.

Uruchomienie pracowni położniczo-ginekologicznej jest kolejnym etapem rozwoju centrum symulacji medycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Jego funkcjonowanie umożliwi kształcenie studentów pielęgniarstwa i położnictwa z wykorzystaniem najnowszych światowych technologii.

Dofinansowanie z Urzędu Miasta Płocka pozwoliło na zakup trenażerów, które  odzwierciedlają organy i okolice ciała, fantomów i symulatorów - sztucznych pacjentów z funkcjonującymi układami i narządami. Sprzęt umożliwi kształtowanie umiejętności zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom, daje studentom możliwość opanowania kwalifikacji technicznych oraz przygotowania do prawidłowej komunikacji z pacjentem. W nowo powstałej pracowni zostały utworzone strefy:

Ø  sala porodowa  z podstrefą szkoły rodzenia, podstrefą rodzenia w różnych pozycjach, podstrefą pielęgnacji noworodka

Studenci uczą się oceny stanu ciężarnej, przygotowania do porodu, nauki technik oddychania, oceny zaawansowania akcji porodowej,  wykorzystania różnych pozycji
i technik wspomagających akcję porodową, prowadzenia porodu fizjologicznego
i patologicznego, monitorowaniu stanu rodzącej i dziecka trakcie porodu, pielęgnacji matki i dziecka  po porodzie, postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia matki  dziecka

Ø  gabinet ginekologiczny

Studenci nabywają umiejętności przygotowania pacjentki do badania ginekologicznego, samodzielnego wykonania badania i pobrania materiału diagnostycznego, asystowania lekarzowi w badaniu specjalistycznym, monitorowaniu stanu pacjentki przed, w trakcie i po badaniu

Ø  oddział szpitalny

Studenci uczą się pielęgnacji pacjentki w oddziale szpitalnym, wykonywania badania fizykalnego kobiety (obserwacja, palpacja, opukiwanie,  osłuchiwanie), pobierania materiału do badań diagnostycznych, cewnikowania, sondowania, zakładania wkłuć obwodowych itd.

Sala położniczo–ginekologiczna stanowi integralny element centrum symulacji medycznej już istniejącego (pracownia umiejętności pielęgniarskich, pracownia pediatryczna, pracownia badań fizykalnych, pracownia ratunkowa) oraz jest powiązana z  aktualnie realizowanym projektem na Monoprofilowe Centra Symulacji Medycznej ze środków Unii Europejskiej. Część dofinansowania z Urzędu Miasta Płocka została również przeznaczona na adaptację i poszerzenie nowej części centrum symulacji.

 

Galeria zdjęć