Logo
  • Facebook
  • BIP
360
PWSZ w Płocku Uczelnia Przyszłości
03.08.2018 13:25

Kolejny kierunek studiów w PWSZ Płock -pedagogika specjalna

Z wielką satysfakcją i radością informujemy o wydaniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzji o nadaniu Wydziałowi Nauk Humanistycznych i Społecznych PWSZ Płock uprawnień do prowadzenia studiów I-go stopnia na kierunku „pedagogika specjalna”.

Oferta naszej uczelni zmienia się i rozbudowuje o nowe kierunki, aby każdy mógł znaleźć dla siebie obszar, w którym chce się rozwijać i kształcić. Dlatego tak nas cieszy, że możemy naszym absolwentom zaoferować kierunek, o który uczelnia starała się od dłuższego czasu.  Poszerzenie oferty kształcenia PWSZ w Płocku o kierunek „pedagogika specjalna” jest odpowiedzią na potrzebę wsparcia i pomocy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Program studiów przewiduje uzyskanie kwalifikacji umożliwiających projektowanie i realizację działań pedagogicznych i terapeutycznych wobec osób z zaburzeniami i dysfunkcjami rozwojowymi i funkcjonalnymi, w szczególności z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Wszystkich tych, którzy pragną rozpocząć edukację na naszej uczelni a jeszcze nie zdecydowali się na konkretny kierunek, zapraszamy do zapoznania się  z pełną ofertą studiów na www. pwszplock.pl.

PWSZ w Płocku oferuje studia I i II stopnia, stacjonarne i w systemie zaocznym na trzech wydziałach: Wydział Nauk Ekonomicznych i Informatyki, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych oraz Wydział Nauk o Zdrowiu. Absolwenci naszej uczelni znajdują zatrudnienie w takich obszarach jak: ekonomia, finanse, administracja publiczna, informatyka, pedagogika i edukacja wczesnoszkolna, praca socjalna, bezpieczeństwo i porządek publiczny, filologia angielska a także kosmetologia, położnictwo i pielęgniarstwo.

W tym roku zainteresowanie było tak duże, że na niektórych kierunkach limity miejsc zostały już wyczerpane. Ostatnie miejsca dostępne są jeszcze na: Informatyce, Finansach z elementami matematyki, Filologii, Nowych Mediach i Położnictwie (studia stacjonarne I stopnia), na: Filologii i Ekonomii (studia stacjonarne II stopnia) ora na: Filologii, Pedagogice, Ekonomii i Pielęgniarstwie (studia zaoczne II stopnia). Ilość wolnych miejsc sukcesywnie się zmniejsza, dlatego też warto jak najszybciej zasięgnąć informacji na temat interesującego nas kierunku studiów.

Rekrutacja uzupełniająca potrwa od końca sierpnia do połowy września br. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Informacje o rekrutacji można uzyskać w Dziale Spraw Studenckich i Dydaktyki, Plac Dąbrowskiego 2, pokój B 113, tel. 24 366 54 01 lub elektronicznie e-mail: dss@pwszplock.pl.