Logo
  • Facebook
  • BIP
360
PWSZ w Płocku Uczelnia Przyszłości
06.12.2017 08:35

Konferencja o bezpieczeństwie

W dniach 29-30 listopada 2017 r. na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych PWSZ w Płocku odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Bezpieczeństwo publiczne w erze globalizacji”. Wydarzenie to organizowane było dzięki współpracy WNHS PWSZ w Płocku oraz Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Współorganizatorem, a także sponsorem konferencji był również Samorząd Województwa Mazowieckiego. 

Dwudniowa konferencja zgromadziła w budynku naszej szkoły przedstawicieli wielu polskich ośrodków akademickich w tym: Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Jan Kochanowskiego w Kielcach jak również gości zagranicznych.

Celem konferencji było podjęcie naukowej dyskusji na temat miejsca osoby ludzkiej w państwie współczesnym, w szczególności w perspektywie subiektywnego i obiektywnego poczucia bezpieczeństwa traktowanego jako wartość.

Konferencjęa rozpoczął wykład prof. zw. dr hab. Andrzeja Bałandynowicza na temat „Wartości osobowe, supraindywidualne i transkulturowe podstawą bezpieczeństwa, sprawiedliwości, skuteczności, ekologii życia”.

Uzupełnieniem pierwszego dnia konferencji była z kolei debata z udziałem specjalistów z różnych dziedzin nauki: pedagogiki, socjologii, filozofii czy też nauk o polityce, podczas której skupiono się na fenomenie wielowymiarowości bezpieczeństwa publicznego. Debatę prowadził Przewodniczący Komitetu Naukowego konferencji Prof. zw. dr hab. Jarosław Michalski.

Drugiego dnia konferencji obrady odbywały się w panelach tematycznych, podczas których  analizowano zjawiska: resocjalizacji w środowisku otwartym, bezpieczeństwa w przestrzeni edukacyjnej, międzynarodowego wymiaru bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa w ujęciu  subiektywnym.

Galeria zdjęć