Logo
  • Facebook
  • BIP
360
Uczelnia przyszłości PWSZ w Płocku
08.11.2018 13:24

Konferencja Themersonach i nie tylko

W październiku odbyła się szósta międzynarodowa konferencja z cyklu Common Room, zorganizowana przez kierunek filologia WNHiS PWSZ w Płocku we współpracy z Płockim Ośrodkiem Kultury i Sztuki w ramach dorocznego płockiego Festiwalu Themersonów, upamiętniającego twórczość urodzonego w 1910 r. w Płocku Stefana Themersona – poety, powieściopisarza, kompozytora, autora awangardowych filmów i filozofa, oraz jego żony Franciszki – rysowniczki, malarki, scenografki i realizatorki filmów.

Inspirowani życiową i artystyczną drogą Themersonów, będących nie tylko jednymi z najoryginalniejszych osobowości w polskiej sztuce awangardowej XX wieku, ale także prekursorami wielu globalnych, współczesnych trendów intelektualnych i artystycznych, zaprosiliśmy uczestników do włączenia się w interdyscyplinarną dyskusję na temat szeroko rozumianego doświadczenia drogi i fenomenu podróży.

Dwudniowa konferencja „Common Room – w drodze” po raz kolejny okazała się znaczącą i owocną okazją do wymiany doświadczeń i efektów pracy badawczej pomiędzy przedstawicielami różnych obszarów nauk humanistycznych i społecznych (m. in. socjologii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, filmoznawstwa, nauk historycznych, wiedzy o sztuce, nauki o marketingu oraz metodyki nauczania). Wydarzenie zgromadziło prelegentów związanych z twórczością Themersonów, wielu cenionych i utytułowanych naukowców z wiodących ośrodków akademickich (m.in. Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie), niezależnych badaczy, młodych naukowców, gości z zagranicy (m. in. Malta, Uniwersytet Ege w Turcji, University of Kent w Wielkiej Brytanii, Uniwersytet w Splicie, Chorwacja), jak również liczne grono pracowników naukowych WNHiS PWSZ w Płocku.

Po krótkim wstępie wygłoszonym przez Komitet Organizacyjny oraz panią Jasię Reichardt, przybyłą z Wielkiej Brytanii siostrzenicę Franciszki Themerson, Konferencję „Common Room” otworzył wykład plenarny Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych PWSZ w Płocku, prof. dr. hab. Michała Nowosielskiego „Doświadczenie podróży we wspomnieniach polskich osadników na Ziemiach Zachodnich i Północnych”.  Kierownik Katedry Nauk Humanistycznych WNHiS, prof. dr hab. Kamila Turewicz wygłosiła drugi wykład plenarny „Przygody Pędrka Wyrzutka vis a vis droga (do) poznania”. Sesji naukowej towarzyszyły nie tylko wydarzenia płockiego Festiwalu Themersonów, ale  także zorganizowana w ramach konferencji w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki wystawa fotografii prof. dr hab. Izabeli Łapińskiej (Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi) pod tytułem „Idąc miastem”, poprzedzona wystąpieniem autorki.

Komitet Organizacyjny – dr Anna Suwalska-Kołecka i dr Jakub Ligor, dziękują wszystkim uczestnikom za udział w wydarzeniu i przystępuje do pracy nad kolejną publikacją pokonferencyjną oraz następną, siódmą edycją konferencji. Więcej informacji na temat tegorocznego wydarzenia, całego cyklu konferencji Common Room oraz wydawnictw, będących wymiernym efektem corocznych spotkań badaczy z kraju i z zagranicy znaleźć można na stronie internetowej: www.pwszplock.pl/<wbr>konferencje/common-room-pl/