Logo
  • Facebook
  • BIP
360
PWSZ w Płocku Uczelnia Przyszłości
12.06.2017 18:04

Mamy zgodę Ministra na kolejne studia licencjackie!

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał nam uprawnienie do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku FINANSE Z ELEMENTAMI MATEMATYKI. Mamy też dobre wieści o studiach magisterskich na FILOLOGII – Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej pozytywnie zaopiniowało nasz wniosek o nadanie uprawnień do kształcenia. Teraz czekamy na decyzję Ministra.

Przypomnijmy, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku złożyła do MNiSW sześć wniosków o nadanie uprawnień do kształcenia na nowych kierunkach (cztery licencjackie i dwa magisterskie). W kwietniu Minister nadał nam uprawnienie do kształcenia na studiach magisterskich na kierunku pielęgniarstwo, dziś otrzymaliśmy decyzję w sprawie finansów z elementami matematyki. Oprócz tego mamy pozytywne opinie Polskiej Komisji Akredytacyjnej w sprawie położnictwa I stopnia i magisterskiej filologii.

- Czekamy na decyzje Ministra, ale wiele wskazuje na to, że w tym roku ruszy rekrutacja na cztery nowe kierunki. Dwa pozostałe, czyli nowe media oraz analizę danych i data mining,  postaramy się uruchomić w przyszłym roku  - mówi prof. nadzw. dr hab. Maciej Słodki, rektor PWSZ w Płocku.

Rekrutacja na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku rozpocznie się 19 czerwca i na pewno obejmie również: pielęgniarstwo II stopnia oraz finanse z elementami matematyki. Termin rekrutacji na pozostałe nowe kierunki jest uzależniony od decyzji MNiSW.

Finanse z elementami matematyki

Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do zajmowania stanowisk w gospodarce i administracji, które wymagają wszechstronnej wiedzy o ekonomiczno-finansowych aspektach funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej i działalności ich uczestników. Będzie on posiadać umiejętność posługiwania się wiedzą ekonomiczną w zakresie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi oraz wiedzę z zakresu zarządzania, zwłaszcza przedsiębiorstw, a także wiedzę z zakresu finansów i matematyki. Zdobędzie też umiejętność wykorzystania tej wiedzy w praktyce. Będzie też posiadać umiejętność diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami, będzie przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacjach. Jednocześnie nabyta w czasie studiów umiejętność rozwiązywania problemów oraz biegłość w obliczeniach analitycznych i komputerowych, znajomość oraz umiejętność wykorzystania biznesowych i finansowych programów komputerowych oraz zasobów Internetu uczynią absolwentów kierunku atrakcyjnymi dla przyszłych pracodawców.

Absolwenci tych studiów będą mogli znaleźć zatrudnienie w działach finansowych i księgowych, jako specjaliści w instytucjach finansowych, bankach, firmach ubezpieczeniowych, urzędach skarbowych i jednostkach administracji państwowej i samorządowej oraz jako matematycy.

Pliki:
Decyzja MNi SW