Logo
  • Facebook
  • BIP
360
Uczelnia przyszłości PWSZ w Płocku
05.10.2018 12:52

Mazovia Circular Congress w Płocku

3-4 października 2018 r. odbył się w Płocku międzynarodowy kongres „Mazovia Circular Congress” zorganizowany przez Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny i Agencję Rozwoju Mazowsza S.A.

Zgromadzona licznie młodzież, studenci Wydziału Nauk Ekonomicznych i Informatyki, Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych PWSZ w Płocku oraz uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Kupieckich im. Ludwika Krzywickiego w Płocku i Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy PWSZ w Płocku, miała okazję zapoznać się z tematyką circular economy.

Wykład nt. „Gospodarka obiegu zamkniętego jako nowy model zarządzania” wygłosiła dr Agnieszka Sznyk – Prezes Zarządu Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju.

Circular Economy tłumaczone jako „gospodarka obiegu zamkniętego” zyskuje coraz bardziej na popularności i nieco wypiera ze słownika pojęcie „zrównoważonego rozwoju”. Ten nowy paradygmat w ekonomii jest odpowiedzią na wyzwania współczesnego świata o charakterze ekonomicznym, środowiskowym i społecznym.

Ograniczenie wytwarzania odpadów poprzez utrzymywanie w gospodarce tak długo jak to możliwe wartości produktów, materiałów i zasobów jest istotą tego nowego modelu zarządzania. Takie podejście zakładające minimalizację wpływu na środowisko tworzonych produktów wpisuje się również w koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu.