Logo
  • Facebook
  • BIP
360
PWSZ w Płocku Uczelnia Przyszłości
02.07.2018 08:58

Nasi pierwsi inżynierowie odebrali dyplomy

Po raz pierwszy w historii Uczelni wręczyliśmy dyplomy inżynierskie. Po siedmiu semestrach studiów na kierunku informatyka dyplom inżyniera uzyskało 28 studentów.

 Studia na kierunku informatyka w trybie studiów inżynierskich zostały uruchomione w PWSZ w Płocku w 2014 roku. To jedyny kierunek inżynierski na naszej uczelni.

 Podczas uroczystości zostały też wręczone świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresów: „Rozwój osobisty – studia coachingu” oraz „Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej” z oferty Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych oraz z zakresu „Rachunkowość budżetowa” z oferty Wydziału Nauk Ekonomicznych i Informatyki.

Galeria