Logo
  • Facebook
  • BIP
360
Uczelnia przyszłości PWSZ w Płocku
27.06.2018 09:56

Nowy prorektor ds. studenckich i dydaktyki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku ma nowego prorektora ds. studenckich i dydaktyki. Uczelniana Komisja Konkursowa, którą tworzą członkowie Senatu Uczelni, wybrała na to stanowisko dr Agnieszkę Grażul-Luft.

Konkurs na stanowisko prorektora ds. studenckich i dydaktyki na kadencję 2016-2020 został ogłoszony po tym, jak Senat uczelni na posiedzeniu 24 kwietnia 2018 roku odwołał ze stanowiska dr Annę Suwalską-Kołecką.

Agnieszka Grażul-Luft jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Ukończyła studia magisterskie i doktoranckie na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Przez kilka lat pracowała jako dziennikarz, następnie była zatrudniona w Biurze Prasowym Urzędu Miasta Płocka. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku pracuje od 2011 roku. Jest wykładowcą, rzecznikiem prasowym Uczelni. Do tej pory pełniła obowiązki prodziekana ds. studenckich i dydaktyki Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych, a ponadto była kierownikiem Biura Rektora.