Logo
  • Facebook
  • BIP
360
PWSZ w Płocku Uczelnia Przyszłości
26.07.2018 14:19

Pedagogika specjalna z pozytywną opinią!

Z radością informujemy, że Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej pozytywnie zaopiniowało wniosek o nadanie Wydziałowi Nauk Humanistycznych i Społecznych uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku pedagogika specjalna na poziomie studiów pierwszego stopnia.

 Czekamy teraz na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jeśli Uczelnia otrzyma zgodę w najbliższych tygodniach, nabór na studia na kierunku pedagogika specjalna będzie prowadzony w ramach rekrutacji uzupełniającej w PWSZ w Płocku, która ruszy pod koniec sierpnia.

 

Uchwała Nr 401/2018 Prezydenta Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dani 9 lipca 2018 r.