Logo
  • Facebook
  • BIP
360
Uczelnia przyszłości PWSZ w Płocku
17.08.2017 08:40

Promocyjnie w Raciążu

15 sierpnia br. uczestniczyliśmy w pikniku rodzinnym połączonym z miejsko-gminnymi Dożynkami Parafialnymi. Festyn zgromadził całe rodziny, dla których było wiele atrakcji: liczne zabawy, konkursy oraz przedstawienia.

Nasza Uczelnia miała też swoje stoisko, przy którym odbywała się m.in. promocja książki pani prof. nadzw. dr hab. Zofii Hanny Kuźniewskiej pt. "Z dziejów rzymsko - katolickiej Parafii Raciąż".

Pani profesor jest wykładowcą w PWSZ w Płocku. W swoim dorobku naukowym wydała wiele publikacji, artykułów i referatów, w których koncentrowała się wokół poznawania i opisywania historycznych dziejów wybranych miejsc w Polsce. Prace opublikowane przez panią profesor należą w większości do dziedziny historii Kościoła w diecezji płockiej i włocławskiej, ale uwzględniają także czasy współczesne, które tworzą najnowszą historię.

<media 18866=""></media>

<media 18865=""></media>

<media 18867=""></media>