Logo
  • Facebook
  • BIP
360
Uczelnia przyszłości PWSZ w Płocku
07.09.2018 09:00

Przed nami ostatni tydzień rekrutacji na studia. Tegoroczne nowości to pedagogika specjalna i nowe media

Pedagogika specjalna to studia dla osób, które chciałyby prowadzić działania pedagogiczne i terapeutyczne wobec osób z zaburzeniami i dysfunkcjami rozwojowymi i funkcjonalnymi, w szczególności z niepełnosprawnością. Absolwent może znaleźć pracę w sektorach oświaty, zdrowia i pomocy społecznej, w szczególności w szkołach i placówkach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, specjalistycznych ośrodkach terapeutycznych oraz innych o charakterze rehabilitacyjnym.

Kierunek nowe media to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów, którzy potrafią wykorzystywać nowe media jako narzędzie komunikacji dla celów reklamowych i marketingowych, istotny element e-biznesu, a także skuteczny sposób dystrybucji różnorodnych treści kulturowych, społecznych lub politycznych poprzez przekaz na styku mediów tradycyjnych i cyfrowych, dziennikarstwo internetowe, media społecznościowe, portale informacyjne, blogi, itp. Absolwent może znaleźć zatrudnienie w agencjach reklamowych, działach promocji i public relations, mediach tradycyjnych i internetowych, instytucjach kultury oraz branży rozrywkowej, działalności związanej z kreowaniem wizerunku firm, osób lub instytucji, kampaniach edukacyjnych i społecznych, tworzeniu i prowadzeniu różnego typu witryn internetowych, marketingu usług i towarów, handlu internetowym, zawodach związanych z kreatywnym zarządzaniem informacją, zarządzaniu relacjami z klientem lub odbiorcą, czy wreszcie prowadzenie własnej działalności gospodarczej z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań informacyjno-komunikacyjnych.

 

W ramach rekrutacji uzupełniającej proponujemy studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na kierunkach:

 

Studia I stopnia (stacjonarne):

bezpieczeństwo wewnętrzne

ekonomia

filologia (anglistyka)

finanse z elementami matematyki

informatyka (inżynierskie)

kosmetologia

matematyka

nowe media – NOWOŚĆ!

pedagogika

pedagogika specjalna – NOWOŚĆ!

pielęgniarstwo

położnictwo

praca socjalna

 

studia II stopnia:

ekonomia - stacjonarne i niestacjonarne

filologia (anglistyka) – stacjonarne i niestacjonarne

pedagogika - stacjonarne i niestacjonarne

pielęgniarstwo – tylko niestacjonarne

 

Rekrutacja potrwa do 14 września. Szczegóły tutaj.