Logo
  • Facebook
  • BIP
360
PWSZ w Płocku Uczelnia Przyszłości
13.04.2018 11:17

Psychologiczny Punkt Rozwoju Osobistego już działa!

Zapraszamy studentów do korzystania z porad Psychologicznego Punktu Rozwoju Osobistego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku.

To nowa inicjatywa wykładowców - psychologów Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z myślą o wszystkich studentach PWSZ w Płocku. Celem działalności Punktu jest prowadzenie doraźnych konsultacji i udzielanie poradnictwa w zakresie rozwoju osobistego, rozpoznawania i wykorzystywania własnego potencjału rozwojowego oraz zwiększania poczucia osobistej skuteczności w aktywności życiowej i akademickiej.

Pomysłodawcą i koordynatorem przedsięwzięcia jest dr Beata Płaczkiewicz. Poradnictwo będzie prowadzone w formie indywidualnej. Konsultacje są nieodpłatne, a warunkiem uczestnictwa studenta jest wyrażenie przez niego zgody. Osoba prowadząca poradnictwo zobowiązana jest do zachowania tajemnicy powierzonych informacji. Konsultacji udzielają pracownicy Uczelni według harmonogramu dyżurów pracowników Punktu:

ks. prof. dr hab. Ireneusz Werbiński- środa, godz. 10.30- 11.30

dr Beata Płaczkiewicz- poniedziałek, godz. 15.00- 16.00

mgr Arkadiusz Szymanowski- wtorek, godz. 18.30- 19.15

Punkt zlokalizowany jest w pokoju 209 w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku przy ulicy Gałczyńskiego 28.

 

Zgłoszenie na konsultacje może nastąpić poprzez:

- kontakt mailowy: rozwojosobisty@pwszplock.pl

- przybycie na konsultację w terminie wskazanym w harmonogramie dyżurów.

Pliki:
Zarzadzenie nr 24 z 29 marca 2018