Logo
  • Facebook
  • BIP
360
PWSZ w Płocku Uczelnia Przyszłości
01.08.2017 14:10

Rekrutacja – świetny wynik już w pierwszej turze

Ponad 200 kandydatów więcej niż w ubiegłym roku i przekroczone limity na kilku kierunkach – oto wyniki rekrutacji głównej na studia w PWSZ w Płocku.

Wśród kierunków studiów licencjackich największym powodzeniem cieszyły się: bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, filologia i pielęgniarstwo. Kandydaci na studia magisterskie najczęściej wybierali pielęgniarstwo i pedagogikę. Spośród tegorocznych nowości najbardziej popularne było położnictwo i pielęgniarstwo II stopnia – na obu kierunkach zostały wypełnione limity przyjęć.

- To znakomity wynik, tym bardziej, że został osiągnięty w okresie niżu demograficznego, który jest przyczyną kłopotów z naborem na wielu uczelniach w Polsce. Ponadto w tym roku w ogóle nie rekrutujemy na studia niestacjonarne pierwszego stopnia, a mimo to liczba przyjętych zdecydowanie przekroczyła ubiegłoroczną – powiedział prof. nadzw. dr hab. Maciej Słodki, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.

 Na pierwszej turze zakończyła się rekrutacja na studia licencjackie na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne i położnictwo oraz na stacjonarne studia magisterskie na pielęgniarstwie. Będzie można jeszcze starać się o przyjęcie na pozostałe kierunki. Rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się 23 sierpnia i potrwa do 22 września.

  

Rekrutacja uzupełniająca:

 

Studia I stopnia, stacjonarne

KIERUNEK Ekonomia

specjalności:

Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw

Finanse publiczne i administracja

Logistyka w działalności gospodarczej

Podatki i ubezpieczenia społeczne

Projekty i fundusze Unii Europejskiej

Handel zagraniczny

 

KIERUNEK Matematyka

specjalność:

Matematyka bankowa i ubezpieczeniowa

KIERUNEK Informatyka - studia inżynierskie

specjalności:

Programowanie i bazy danych

Grafika komputerowa i projektowanie gier

Sieci komputerowe i sieciowe systemy operacyjne

 

KIERUNEK Finanse z elementami matematyki – NOWOŚĆ!


KIERUNEK Pedagogika

specjalności:

Edukacja obronna z bezpieczeństwem wewnętrznym

Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią

Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną

Pedagogika sądowa z mediacją

Wychowanie przedszkolne z językiem angielskim

 

KIERUNEK Praca socjalna

specjalności:

Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej

Profilaktyka społeczna z interwencją kryzysową

Praca z osobą niepełnosprawną i starszą

 

KIERUNEK Filologia (anglistyka)

specjalności:

Filologia angielska

Język angielski w turystyce i biznesie


KIERUNEK Pielęgniarstwo

                                              
KIERUNEK Kosmetologia

 

Studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

 

KIERUNEK Ekonomia

specjalność:

Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw

Finanse publiczne i administracja

 

KIERUNEK Pedagogika

specjalność:

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią

Resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych

 

KIERUNEK Pielęgniarstwo – NOWOŚĆ! – tylko niestacjonarne

 

KIERUNEK Filologia (anglistyka) – NOWOŚĆ!

specjalność:

Filologia angielska (nauczycielska/tłumaczeniowa)

Język angielski z językiem niemieckim w biznesie i turystyce (tłumaczeniowa)