Logo
  • Facebook
  • BIP
360
PWSZ w Płocku Uczelnia Przyszłości
22.11.2018 12:44

Seminarium Naukowe

Prorektor ds. nauki i Rozwoju Dr Anna Nowacka i Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Informatyki Dr Mariola Szewczyk - Jarocka oraz Prodziekan ds. nauki Dr Paweł Kaczmarczyk maja zaszczyt zaprosić Państwa na seminarium naukowe, które poprowadzi Pani Prof. zw. dr hab. Janina Sawicka nt. "Badania w naukach ekonomicznych i formy ich prezentacji" w ramach spotkań cyklicznych pod honorowym patronatem Zakładu Ekonomii i Prawa - Kierownik Prof. zw. dr hab. Jerzy Sikorski oraz Zakładu Finansów i Rachunkowości - Kierownik Dr Leszek Pruszkowski będących w strukturze Katedry Ekonomii - Kierownik Prof. zw. dr hab. Jacek Grzywacz.