Logo
  • Facebook
  • BIP
360
Uczelnia przyszłości PWSZ w Płocku
09.04.2018 15:29

Studencka konferencja z rekordem i nagrodami

Za nami VIII Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa w PWSZ w Płocku. W tym roku padł rekord - młodzi naukowcy zgłosili aż 48 referatów. Autorom pięciu najlepszych zostały przyznane Nagrody Rektora.

Temat przewodni konferencji to „Studenci i ich aktywność w badaniach naukowych”. Po sesji plenarnej, podczas której zaprezentowano sześć referatów, studenci obradowali w czterech sekcjach tematycznych: „gospodarka”, „pielęgniarstwo – bezpieczny pacjent”, „zdrowie i uroda” oraz „edukacja i nowe technologie”. Zaprezentowano również sześć plakatów naukowych.

Rektor PWSZ w Płocku prof. nadzw. dr hab. Maciej Słodki w tegorocznej edycji ogłosił konkurs na najlepsze referaty studenckie wygłoszone podczas Konferencji. Wystąpienia były oceniane pod kątem jakości naukowej, a w szczególności innowacyjności przeprowadzonych badań. Autorzy najlepszych referatów otrzymają dyplomy, upominki i nagrody finansowe.

Nagrody zostały przyznane w pięciu kategoriach:
- najlepszy referat studencki wygłoszony w sesji plenarnej: Piotr Gerwatowski, PWSZ w Płocku – „Nowe media w nauczaniu, a relacje międzyuczniowskie w środowisku klasowym”
- najlepszy referat studencki wygłoszony w sekcji „gospodarka”: Katarzyna Olczak, Martyna Stępińska, Politechnika Warszawska Filia w Płocku – „Analiza zjawiska upadłości według głównych branż gospodarki Polski w latach 2013-2017”
- najlepszy referat studencki wygłoszony w sekcji „pielęgniarstwo – bezpieczny pacjent”:
Paula Jankowska, Julia Chromiec, Andżelika Kołodziejska, Marta Rogowska, PWSZ w Płocku – „Opalanie w solarium, częsta ekspozycja ciała na promieniowanie uv skutkiem zwiększenia zachorowalności na złośliwy nowotwór skóry- bcc, scc, czerniak- studium przypadku w oparciu o icnp®”
- najlepszy referat studencki wygłoszony w sekcji „zdrowie i uroda”: Urszula Różycka,  PWSZ w Płocku – „Ocena stanu wiedzy płockiej młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na temat pielęgnacji skóry z trądzikiem pospolitym”
- najlepszy referat studencki wygłoszony w sekcji „edukacja i nowe technologie”:
Kamil Bonisławski, Artur Kożuchowski, Marcin Jarzyński, Kamil Węclewski, PWSZ w Płocku – „Bezpieczeństwo w sieci”.
Konferencji towarzyszyły dodatkowe przedsięwzięcia: punkty z diagnostyką kosmetyczną, pomiarem ciśnienia tętniczego krwi, tkanki tłuszczowej, nauką badania piersi na fantomie, projektowaniem trójwymiarowym w programie BLENDER, informacją dotyczącą bezpieczeństwa komputerowego, rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym, ofertami pracy z Miejskiego Urzędu Pracy, ofertą certyfikatów językowych i nowościami książkowymi.