Logo
  • Facebook
  • BIP
360
Uczelnia przyszłości PWSZ w Płocku
16.11.2018 13:28

V Konferencja Naukowa nt. Nauki o zdrowiu - kierunki zmian i perspektywy rozwoju

Uroczystego otwarcia konferencji naukowej dokonał prof. nadzw. dr hab. n. med. Maciej Słodki - Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.

- Poziom konferencji oraz ranga zaproszonych gości z każdym rokiem rosną – podkreślił Rektor.

 Na zaproszenie Władz Uczelni w Konferencji udział wzięła Józefa Szczurek-Żelazko - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Pani Minister pogratulowała pomysłu oraz organizacji wydarzenia.

 - Nowe problemy w służbie zdrowia zmuszają nas do szukania nowych sposobów ich rozwiązywania. Z tego powodu tak istotna jest wymiana wiedzy i doświadczeń w nauce o zdrowiu – powiedziała pani Minister. W swoim wystąpieniu Józefa Szczurek – Żelazko przedstawiła także kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia.

Gościem specjalnym konferencji był prof. dr hab. n. med. Mariusz Zimmer – Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, który wygłosił wykład inauguracyjny pt.” Cięcie cesarskie – jak optymalizować ich liczbę?”

Wiodące tematy konferencji:

- zmiany w systemie ochrony zdrowia

- perspektywy rozwoju opieki pielęgniarskiej w obliczu potrzeb pacjentów, świadczeniodawców usług zdrowotnych oraz studentów kierunku pielęgniarstwo i innych kierunków nauk o zdrowiu.

- nowe kompetencje pielęgniarek i innych specjalistów systemu ochrony zdrowia oraz usług kosmetologicznych.

- kształcenie podyplomowe pielęgniarek w kontekście rozwoju i uwarunkowań prawnych kompetencji zawodowych.

- dylematy etyczne w ochronie zdrowia i kosmetologii.

- prewencja zdarzeń niepożądanych występujących w praktyce pielęgniarskiej, kosmetologicznej i innych obszarach świadczeń zdrowotnych.

- nadzór merytoryczny w pielęgniarstwie (konsultanci krajowi i wojewódzcy) oraz innych naukach medycznych i naukach o zdrowiu.

- teoria, diagnostyka, rehabilitacja, wsparcie psychologiczne i usługi kosmetologiczne jako odpowiedź na problemy zdrowotne i estetyczne.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI

8.30  -  9.00   Rejestracja uczestników

9.00 - 9.10  Otwarcie V  Konferencji Naukowej nt. NAUKI o ZDROWIU - KIERUNKI ZMIAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU

9.00 - 9.10 - Uroczyste otwarcie Konferencji Naukowej

-  prof. nadzw. dr hab. n. med. Maciej Słodki - JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku 

- dr n. med. Mariola Głowacka - Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku

9.10-9.40 -  Wystąpienia zaproszonych Gości

9.10          -  9.25 – Józefa Szczurek-Żelazko - Wiceminister Zdrowia-Sekretarz Stanu MZ 

9.25 – 9.40 – Mariola Łodzińska – Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych  -  Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce – etapy realizacji.

9.40 – 10.00 – Wystąpienia pozostałych Gości.

10.00 -  10.50 Sesja inauguracyjna

 

Prezydium sesji

 - Józefa Szczurek-Żelazko - Wiceminister Zdrowia-Sekretarz Stanu MZ 

-  dr hab. n. med. (prof. nadzw.)  Maciej Słodki - JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku

-  dr n. med. Mariola Głowacka - Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku

10.50 – 11.30Przerwa kawowa

(Konferencja prasowa: 11.00 – 11.30 – Wiceminister Zdrowia- Sekretarz Stanu Józefa Szczurek Żelazko, Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych – Mariola Łodzińska, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa - dr hab. n. med. Maria Kózka, Prezes Polskiego Towarzystwa Położników i Ginekologów-  prof. dr hab. n. med.  Mariusz Zimmer, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku – dr hab. n. med. (prof. nadzw.) Maciej Słodki

11.30-12.55    Sesja tematyczna I – część I

Prezydium sesji

Przewodniczący:

- prof.zw. dr hab. n. o zdr. Beata Karakiewicz - Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Członkowie:

- dr n. o med. Beata Haor

- mgr Beata Szlendak - Zastępca Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

 

12.30 – 13.40   Sesja tematyczna II - Sesja położniczo-ginekologiczna

Prezydium sesji

Przewodniczący:

- prof. dr hab. n. med. Mariusz Zimmer – Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

Członkowie:

- prof. dr hab. n. med. Tomasz Pertyński

- prof. nadzw. dr hab. n. med. Michał Radwan

 

13.40-14.40 - Lunch

14.40– 15.25 – Sesja tematyczna III

Prezydium sesji

Przewodniczący:

-  prof. zw. dr hab. n. med. Kornelia Kędziora - Kornatowska - Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Członkowie:

- dr Joanna Soin

- Małgorzata Konarska – Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego

PANEL KLINICZNO – PIELĘGNIARSKI

15.25– 17.55 Sesja plenarna

Prezydium sesji

Przewodniczący:

- dr n. o zdr. Mariola Rybka

Członkowie:

- prof. Evgenia Dimitrova

- dr n. o zdr. Dorota Kilańska

- mgr Karolina Filipska – studentka studiów doktoranckich

PANEL KOSMETOLOGICZNY

15.15 – 17.15  Sesja plenarna

Prezydium sesji

Przewodniczący:

- dr n. chem. Andrzej Warszawski

Członkowie:

- dr n. o zdr. Joanna Artkop

- dr n. o kult. fiz. Aleksandra Szabert

- mgr Aleksandra Sikorska

PROGRAM SESJI PLAKATOWEJ

15.00 – 16.00  Sesja plakatowa

Prezydium sesji

Przewodniczący:

- dr n. o zdr. Damian Czarnecki - Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Pielęgniarstwa Psychiatrycznego

Członkowie:

- Nastazja Ruszkowska

- Julia Chromiec

- Sara Trafas

PROGRAM SESJI STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH

15.25- 17.40 Sesja Studenckich Kół Naukowych

Prezydium sesji

Przewodniczący:

- mgr Renata Godlewska

Członkowie:

- Monika Sander-Grabowska

- Paulina Malinowska

- Kołodziejska Andżelika

17.45 - Podsumowanie i uroczyste zakończenie Konferencji

Galeria zdjęć