Logo
  • Facebook
  • BIP
360
Uczelnia przyszłości PWSZ w Płocku
02.03.2018 09:46

Wieczór zapoznawczy programu Erasmus+

Dn. 20.02.2018 w Domu Studenta PWSZ w Płocku odbył się wieczór zapoznawczy dla studentów wymiany, którzy odwiedzili naszą Uczelnię w semestrze letnim. Nasi goście, zostali zapoznani ze zwyczajami naszego regionu oraz z tradycyjną kuchnią polską. W spotkaniu uczestniczyli także studenci zaangażowani w pracę Biura Erasmus+.