Logo
  • Facebook
  • BIP
360
PWSZ w Płocku Uczelnia Przyszłości
28.02.2018 13:42

Wykład otwarty

O WŁĄCZANIU W SZERSZEJ PERSPEKTYWIE
"Inclusion from a wider perspective"


– wykład otwarty Ph.Dr. Josef Slowik, Ph.D. , Katedra Pedagogiki
Západočeská Univerzita v Plzni (Czechy)
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych PWSZ w Płocku serdecznie zaprasza na wykład
otwarty przeprowadzony w ramach programu Erasmus. Tematyka będzie dotyczyła edukacji
włączającej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w nurt szkolnictwa
ogólnodostępnego w perspektywie uwarunkowań społecznych, aksjologicznych i
systemowych.


Wykład odbędzie się w dniu 5 marca o godz. 11.00 w sali nr 106 w budynku
przy ul. Gałczyńskiego 28
Wykład będzie tłumaczony z języka angielskiego na język polski.
Serdecznie zapraszamy