Logo
  • Facebook
  • BIP
360
PWSZ w Płocku Uczelnia Przyszłości
26.11.2018 21:57

Wykład prof. Michaela M. Piechowskiego

W dniu 22 listopada 2018 r. na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych PWSZ w Płocku odbył się wykład prof. Michaela M. Piechowskiego, pt. Teoria dezintegracji pozytywnej. Przykłady wysokiego poziomu rozwoju.

Prof. Piechowski poprowadził również seminarium dla nauczycieli akademickich i wybranych studentów starszych roczników na temat rozwoju talentu. W swoich rozważaniach Profesor zwrócił uwagę m.in. na potrzebę stwarzania odpowiednich warunków do rozwoju osób zdolnych. Wskazał też na dylemat:  Poświęcić siebie w dążeniu do wybitnych osiągnięć  czy dbać o rozwój osobowości jako podstawy wybitnych osiągnięć?

Zainteresowania badawcze prof. M.M. Piechowskiego skoncentrowane są na rozwoju osób zdolnych i utalentowanych, samorealizacji,  moralnym, emocjonalnym i duchowym rozwoju jednostki oraz wzmożonej pobudliwości psychicznej. Wybitny amerykański uczony jest  członkiem Instytutu ds. Rozwoju Edukacji i emerytowanym profesorem, Northland College, Ashland and Wisconsin. Współpracował z Kazimierzem Dąbrowskim prowadząc  badania nad rozwojem osobowości z perspektywy teorii dezintegracji pozytywnej.