Logo
  • Facebook
  • BIP
360
PWSZ w Płocku Uczelnia Przyszłości
08.06.2017 15:29

XI edycja Dni Integracji i Aktywności Osób Niepełnosprawnych

Ważnym zadaniem realizowanym przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Płocku jest wspieranie studentów niepełnosprawnych w procesie edukacji poprzez dostosowanie kształcenia do indywidualnych potrzeb psychofizycznych studenta. Ponadto Uczelnia od 7 lat wspiera integrację społeczności lokalnej z osobami z niepełnosprawnością podczas organizacji Dni Integracji i Aktywności Osób Niepełnosprawnych.

W dniach 6 -7 czerwca odbyła się już XI edycja tego przedsięwzięcia. Pierwszego dnia w Hotelu Herman odbyła się konferencja „Sukces mimo wszystko” z prelekcjami:

-        Anny Drzewieckiej, p.o. dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie filia w Płocku, która oficjalnie rozpoczęła Dni Integracji i Aktywności Osób Niepełnosprawnych,

-        Adrianny Lipińskiej-Białaszek, Z-cy Dyrektora ds. Świadczeń Rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku, w zakresie zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku,

-        Tomasza Gorczycy, Rzecznika Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Płocka, na temat pomocy samorządu skierowanej do osób niepełnosprawnych,

-        Joanny Skoczek, p.o. Dyrektora Oddziału Mazowieckiego PFRON,

-        Justyny Dudziak i Elżbiety Skierskiej, na temat Zarządzania różnorodnością w Leroy Merlin,

-        Ariadny Dubińskiej z Fundacji Ekonomii Społecznej Przystań pod hasłem „Bar Mleczny Tumska Zakład Aktywności Zawodowej – przystań w drodze do zmiany”,

-        Tomasza Bidusia, przedstawiciela Projektu Avalon Extreme, który mówił o sportach ekstremalnych osób niepełnosprawnych

-        Katarzyny Wojtaszek, Prezesa Zarządu i Olgi Alaba, Miss Polski na Wózku 2013 z Fundacji Jedyna Taka "Nie jestem inna... Jestem Jedyna Taka"

-        Jacka Walkiewicza, psychologa, mówcy motywacyjnego pod hasłem „Pełna MOC życia”.

Drugiego dnia odbył się piknik integracyjny na terenie zielonych ogródków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Płocku. W trakcie zabaw realizowane były warsztaty rozwijające umiejętności (carving, decoupage, teatralne, robienie ozdób z filcu i płatków kosmetycznych), konkursy z nagrodami, pokaz tai-chi oraz zabawa taneczna. W budynkach naszej Uczelni studenci i pracownicy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku przeprowadzili  warsztat z zakresu  wykonania makijażu i udzielania pierwszej pomocy. Zabawę taneczną oraz integracyjną prowadzili: Jarosław Malarski – prezes stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Polskie Wsi „Razem Lepiej” i dr Dorota Dądzik – pracownik naukowo-dydaktyczny PWSZ w Płocku.  

Dziękujemy za zaangażowanie i wsparcie wolontariuszom z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, Płockiego Wolontariatu, uczniom Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku oraz wszystkim osobom zaangażowanym w organizację przedsięwzięcia.

Organizatorzy Dni Integracji i Aktywności Osób Niepełnosprawnych: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Płocku, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Polskiej Wsi „Razem Lepiej” w Nowym Miszewie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku, Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki, Młodzieżowy Dom Kultury w Płocku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku, Urząd Miasta Płocka.

Patronat nad przedsięwzięciem objęli: Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski oraz Starosta Płocki Mariusz Bieniek.

Galeria zdjęć