Logo
  • Facebook
  • BIP
360
PWSZ w Płocku Uczelnia Przyszłości
05.07.2017 15:06

Zapraszamy na studia w PWSZ w Płocku!

Na bezpłatnych studiach stacjonarnych na kandydatów czeka 1000 miejsc. Nasze tegoroczne nowości, to finanse z elementami matematyki i położnictwo na studiach licencjackich oraz studia magisterskie na pielęgniarstwie i filologii.

Oprócz tego zapraszamy na studia licencjackie na kierunkach: bezpieczeństwo wewnętrzne, ekonomia, filologia, kosmetologia, matematyka, pedagogika, pielęgniarstwo i praca socjalna, a także na trwające semestr dłużej inżynierskie studia informatyczne. Kandydaci na studia I stopnia mają do wyboru tylko studia stacjonarne. Absolwenci studiów I stopnia mogą w ramach studiów magisterskich (stacjonarnych lub niestacjonarnych) wybrać: ekonomię, pedagogikę lub (po raz pierwszy) pielęgniarstwo i filologię.

Rekrutacja potrwa do 14 lipca.

Studia I stopnia, stacjonarne

EKONOMIA
specjalności:
Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
Finanse publiczne i administracja
Logistyka w działalności gospodarczej
Podatki i ubezpieczenia społeczne
Projekty i fundusze Unii Europejskiej
Handel zagraniczny

MATEMATYKA
specjalność: Matematyka bankowa i ubezpieczeniowa

INFORMATYKA - studia inżynierskie
specjalności:
Programowanie i bazy danych
Grafika komputerowa i projektowanie gier
Sieci komputerowe i sieciowe systemy operacyjne

ANALIZA DANYCH I DATA MINING* 
(*studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody MNiSW)

FINANSE Z ELEMENTAMI MATEMATYKI – NOWOŚĆ!

PEDAGOGIKA
specjalności:
Edukacja obronna z bezpieczeństwem wewnętrznym
Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną
Pedagogika sądowa z mediacją
Wychowanie przedszkolne z językiem angielskim

PRACA SOCJALNA
specjalności:
Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej
Profilaktyka społeczna z interwencją kryzysową
Praca z osobą niepełnosprawną i starszą

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
specjalności: 
Bezpieczeństwo i porządek publiczny
Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni

FILOLOGIA
specjalności: 
Filologia angielska
Język angielski w biznesie i turystyce

PIELĘGNIARSTWO

KOSMETOLOGIA

POŁOŻNICTWO - NOWOŚĆ!

 

Studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

EKONOMIA
specjalności:
Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
Finanse publiczne i administracja

PEDAGOGIKA
specjalności:
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią
Resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych

PIELĘGNIARSTWO – NOWOŚĆ!

FILOLOGIA – NOWOŚĆ!
specjalności:
Filologia angielska
Język angielski z językiem niemieckim w biznesie i turystyce

Rekrutacja: Opens external link in new windowhttp://www.pwszplock.pl/strona-glowna/dla-kandydatow/rekrutacja-krok-po-kroku