Logo
  • Facebook
  • BIP
360
PWSZ w Płocku Uczelnia Przyszłości

Kierunek: filologia

Specjalności kształcenia:

Filologia angielska (glottodydaktyka – przygotowanie do pracy w zawodzie nauczyciela języka angielskiego lub translatoryka – przygotowanie do pracy w zawodzie tłumacza)

Asystent językowy w biznesie

Nowość: Język angielski w turystyce i biznesie

Zagadnienia na egzamin dyplomowy na kierunku filologia znajdują się w zakładce Opens external link in new windowPRACA DYPLOMOWA.

 

 

Wybierz kierunek FILOLOGIA w PWSZ w Płocku! - zobacz prezentację