Logo
  • Facebook
  • BIP
360
Uczelnia przyszłości PWSZ w Płocku

Kierunek: filologia

Specjalności kształcenia:

Filologia angielska (glottodydaktyka – przygotowanie do pracy w zawodzie nauczyciela języka angielskiego lub translatoryka – przygotowanie do pracy w zawodzie tłumacza)

Asystent językowy w biznesie

Nowość: Język angielski w turystyce i biznesie

 

 

Wybierz kierunek FILOLOGIA w PWSZ w Płocku! - zobacz prezentację