Logo
  • Facebook
  • BIP
360
PWSZ w Płocku Uczelnia Przyszłości

Plany zajęć

Plan zajęć, studia stacjonarne, semestr letni 2017/2018

Pedagogika I stopnia I rok -  zmiana 16.04.2018

Pedagogika I stopnia II rok - zmiana 18.05.2018

Pedagogika I stopnia III rok - zmiana 19.04.2018

Pedagogia II stopnia I rok - zmiana 16.04.2018

Pedagogika II stopnia II rok (edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne)  - zmiana 28.03.2018

Pedagogika II stopnia II rok( resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych)  - zmiana 28.03.2018

Praca socjalna - zmiana 09.05.2018

Bezpieczeństwo wewnętrzne I rok - zmiana 19.04.2018

Bezpieczeństwo wewnętrzne II rok- zmiana28.03.2018

 Filologia I stopnia -  zmiana 09.04.2018

 Filologia II stopnia - zmiana 05.04.2018

 

Plan zajęć, studia niestacjonarne, semestr letni 2017/2018

Pedagogika I i II stopnia -  zmiana 13.04.2018

 

 LEKTORATY 

Lektoraty - studia I stopnia - zmiana 14.03.2018

Lektoraty - studia II stopnia PEDAGOGIKA

 

Grupy ćwiczeniowe - Lektoraty

Filologia

Pedagogika

Bezpieczeństwo wewnętrzne

 

Dyżury wykładowców

 


 

 

Harmonogramy letniej sesji egzaminacyjnej rok akademicki 2017/2018

Kierunek Pedagogika, studia stacjonarne  I stopnia

Kierunek Pedagogika, studia niestacjonarne I stopnia

Kierunek Pedagogika, studia stacjonarne  II stopnia

Kierunek Pedagogika, studia niestacjonarne II stopnia

Kierunek Praca socjalna, studia stacjonarne

Kierunek Filologia, studia stacjonarne I stopnia

kierunek Filologia, studia stacjonarne II stopnia

Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia stacjonarne

 

 

Harmonogram egzaminów z języka obcego B2

Harmonogram egzaminu ustnego z języka obcego B2


 

 

PLANY ZAJĘĆ - STUDIA STACJONARNE semestr zimowy

Pedagogika I stopnia I rok 

Pedagogika I stopnia II rok 

Pedagogika I stopnia III rok

Pedagogika II stopnia I rok 

Pedagogika II stopnia II rok RSN 

Pedagogika II stopnia II rok Edukacja wczesnoszkolna 

Bezpieczeństwo Wewnętrzne - I rok

Bezpieczeństwo Wewnętrzne - II rok 

Praca socjalna 

Filologia (zmiana 13.11.2017)

Filologia II stopnia (zmiana 30.11.2017)

 

Lektoraty

 


STUDIA NIESTACJONARNE

II rok I stopnia i I rok II stopnia (zmiana 11.01.2018)

 

Dyżury wykładowców

 

 

SEMINARIA DYPLOMOWE - SEMESTR ZIMOWY

Pedagogika I i II stopnia

Praca socjalna

Filologia