Logo
  • Facebook
  • BIP
360
Uczelnia przyszłości PWSZ w Płocku

Plany zajęć

Plan zajęć, studia stacjonarne, semestr letni 2017/2018

Pedagogika I stopnia I rok -  zmiana 21.02.2018

Pedagogika I stopnia II rok - zmiana 21.02.2018

Pedagogika I stopnia III rok - zmiana 21.02.2018

Pedagogia II stopnia I rok - zmiana 21.02.2018

Pedagogika II stopnia II rok (edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne)  - zmiana 21.02.2018

Pedagogika II stopnia II rok( resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych)  - zmiana 21.02.2018

Praca socjalna - zmiana 21.02.2018

Bezpieczeństwo wewnętrzne I rok - zmiana 21.02.2018

Bezpieczeństwo wewnętrzne II rok- zmiana 21.02.2018

 Filologia I stopnia -  zmiana 21.02.2018

 

Plan zajęć, studia niestacjonarne, semestr letni 2017/2018

Pedagogika I i II stopnia

 

 LEKTORATY 

Lektoraty - studia I stopnia - zmiana 21.02.2018

Lektoraty - studia II stopnia PEDAGOGIKA

Grupy ćwiczeniowe - Lektoraty

Filologia

Pedagogika

Bezpieczeństwo wewnętrzne


 

 

Harmonogramy zimowej sesji egzaminacyjnej rok akademicki 2017/2018

Kierunek Pedagogika, studia stacjonarne  I stopnia

Kierunek Pedagogika, studia niestacjonarne I stopnia

Kierunek Pedagogika, studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

Kierunek Praca socjalna, studia stacjonarne

Kierunek Filologia, studia stacjonarne

Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia stacjonarne

 

 

Harmonogram egzaminów z języka obcego B2

Harmonogram egzaminu ustnego z języka obcego B2


 

 

PLANY ZAJĘĆ - STUDIA STACJONARNE

Pedagogika I stopnia I rok (zmiana 07.11.2017)

Pedagogika I stopnia II rok (zmiana 17.01.2018)

Pedagogika I stopnia III rok (zmiana 12.12.2017)

Pedagogika II stopnia I rok (zmiana 12.12.2017)

Pedagogika II stopnia II rok Resocjalizacja społeczna (zmiana 10.01.2018)

Pedagogika II stopnia II rok Edukacja wczesnoszkolna (zmiana 23.11.2017)

Bezpieczeństwo Wewnętrzne - I rok (zmiana 09.01.2018)

Bezpieczeństwo Wewnętrzne - II rok (zmiana 17.01.2018)

Praca socjalna (zmiana 09.01.2018)

Filologia (zmiana 13.11.2017)

Filologia II stopnia (zmiana 30.11.2017)

 

Lektoraty

 


STUDIA NIESTACJONARNE

II rok I stopnia i I rok II stopnia (zmiana 11.01.2018)

 

Dyżury wykładowców

 

 

SEMINARIA DYPLOMOWE - SEMESTR ZIMOWY

Pedagogika I i II stopnia

Praca socjalna

Filologia