Logo
 • Facebook
 • BIP
360
PWSZ w Płocku Uczelnia Przyszłości

Studenckie Koła Naukowe

Wydział Nauk o Zdrowiu

 • Studenckie Koło Naukowe Promocji Zdrowia - opiekun dr n. med. Mariola Głowacka, z-ca opiekuna mge Alina Orzoł
 • Studenckie Koło Naukowe Nowoczesnego Pielęgniarstwa - opiekun dr n. med. Mariola Głowacka, z-ca opiekuna mgr Zofia Wojciechowska
 • Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa Klinicznego - opiekun - dr n. med. Dorota Kochman, z-ca opiekuna mgr Renata Bienias
 • Studenckie Koło Naukowe Kosmetologów "COSMEO" - opiekun dr. n. o zdr. Joanna Artkop, z-ca opiekuna dr Izabela Szadujkis - Szadurska

Wydział Nauk Ekonomicznych i Informatyki

 • Sekcja Agrobiznesu - opiekun dr inż. Piotr Michalik

więcej informacji nt. działalności sekcji agrobiznesu

 • Sekcja Socjologiczna - opiekun dr Anna Schulz

więcej informacji nt. działalności sekcji socjologicznej

 • Sekcja Zarządzania Finansami- opiekun dr Leszek Pruszkowski

więcej informacji nt. działalności sekcji zarządzania finansami

 • Koło naukowe Anonimowi Fanatycy Komputerów – opiekun dr Piotr Fulmański
 • Sekcja Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia – opiekunowie: dr Mariola Szewczyk – Jarocka, dr Anna Nowacka, Z – ca mgr Monika Szymańska
 • Sekcja Ekonometrii i statystyki – Opiekunowie: dr Paweł Kaczmarczyk, Z – cy dr Mariola Szewczyk – Jarocka, mgr Katarzyna Racka

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

1. Studenckie Koło Naukowe "Bezpieczny Obywatel, Bezpieczne Państwo"

2. Studenckie Koło Naukowe Edukacji Elementarnej „Elemelek”

3. Studenckie Koło Naukowe "Młodzi pedagodzy"
  - Sekcja Badań Pedagogicznych - opiekun dr Krzysztof Gogacz
  - Sekcja Probacji i Resocjalizacji - opiekun dr Krzysztof Gogacz
  - Sekcja Pracy Prośrodowiskowej - mgr Monika Wolińska

4. Studenckie Koło Naukowe "Anglomaniacy"
  - Sekcja Cool-tura, opiekun - mgr Zofia Rogoza, mgr Jakub Ligor
  - Sekcja metodyczna, opiekun - mgr Danuta Pietrzak

5. Studenckie Naukowe Koło Psychologiczne " PSYCHOLOGIA I ŻYCIE" - opiekunowie: dr Ewa Bartuś, dr Dariusz Szadkowski
  - Sekcja popularyzująca psychologię w ramach Koła Psychologicznego - opiekun: dr Beata Płaczkiewicz

6. Studenckie Koło Naukowe Twórczości i Kreatywności „Żakodywergenci”