Logo
  • Facebook
  • BIP
360
PWSZ w Płocku Uczelnia Przyszłości

Procedura antyplagiatowa krok po kroku

 

krok 1
krok 2
krok 3

Przygotuj samodzielnie pracę dyplomową pod kierunkiem swojego promotora zgodnie z wytycznymi zawartymi w zarządzeniu Rektora nr 5

krok 4

Po zatwierdzeniu przez promotora ostatecznej wersji pracy dyplomowej przekaż elektroniczną wersję pracy zapisaną na płycie CD (2 sztuki) do pracownika biblioteki - czytelnia Biblioteki (pok. B1 - budynek PWSZ przy Placu Dąbrowskiego 2).

UWAGA !!! Praca przekazana do sprawdzenia ma być ostateczną wersją, i po pozytywnym wyniku sprawdzenia nie może być już modyfikowana.


Studenci mogą sprawdzać swoje prace licencjackie, magisterskie w systemie antyplagiatowym w następujących godzinach:

UWAGA !!!! od 26 czerwca 2017 r. dodawanie prac do systemu antyplagiatowego odbywa się w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 10.00 – 14.00


Praca ma spełniać wymagania określone w załączniku nr 5. Na płycie ma znajdować się opis: tytuł pracy dyplomowej, imiona i nazwisko autora, imiona i nazwisko promotora oraz kierunek studiów. Wraz z płytą złóż podpisane oświadczenie (załącznik nr 4 - oświadczenie autora pracy)

krok 5

Kontaktuj się z dziekanatem wydziału w sprawie uzyskania informacji o pozytywnym wyniku weryfikacji pracy dyplomowej w systemie antyplagiatowym i dopuszczeniu do obrony.

Pozytywny wynik weryfikacji

Złóż komplet dokumentów do dziekanatu wydziału:

- 2 egzemplarze pracy dyplomowej

- 5 sztuk fotografii

- Dowód wniesienia opłaty za dyplom

- Indeks i karta okresowych osiągnięć studenta

- Dokumenty aktualizujące dane osobowe np. zmiany miejsca zamieszkania, zmianę nazwiska

Negatywny wynik weryfikacji

W przypadku braku informacji z dziekanatu o pozytywnym wyniku weryfikacji pracy dyplomowej skontaktuj się z promotorem w celu dalszych ustaleń.