Logo
  • Facebook
  • BIP
360
Uczelnia przyszłości PWSZ w Płocku

Konferencje i sympozja

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
Wydział Nauk Ekonomicznych i Informatyki

XII  Międzynarodowa Konferencja Naukowa
WSPÓŁCZESNE PROBLEMY EKONOMII, ZARZĄDZANIA, FINANSÓW, UBEZPIECZEŃ I BANKOWOŚCI

 

W dniach 1 - 2 czerwca 2017 r. odbyła się XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Informatyki PWSZ w Płocku.

Uczestnicy Konferencji mieli okazję do rzeczowej i inspirującej dyskusji na temat problematyki związanej z funkcjonowaniem przedsiębiorstw, banków i firm ubezpieczeniowych. Wysoka wartość merytoryczna wydarzenia umożliwiła praktykom i teoretykom, z kraju oraz zagranicy (Lwów, Równe,Umań), zaprezentować swoje poglądy oraz badania naukowe na Międzynarodowej Konferencji Naukowej.

Wieczorem odbyło się spotkanie integracyjne na statku "Marianna". Rejs oraz uroczysta kolacja przebiegły w miłej i rodzinnej atmosferze.

Szczególne podziękowania składamy Komitetowi Organizacyjnemu Konferencji w osobach: Prorektor ds. Nauki i Rozwoju dr Anna Nowacka, Dziekan WNEI dr Mariola Szewczyk - Jarocka, Prodziekan ds. Nauki WNEI dr Paweł Kaczmarczyk, dr Leszek Pruszkowski (Przewodniczący), dr Andrzej Jagodziński, doc. dr inż. Sławomir Kowalski, mgr Piotr Śladowski, mgr Krzysztof Krakowski, mgr inż. Renata Skwarna, mgr Sylwia Lipińska, mgr Anna Adamowska.

Opens internal link in current windowProgram XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć.