Logo
  • Facebook
  • BIP
360
Uczelnia przyszłości PWSZ w Płocku

Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne

 

 Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne pozwalają zdobyć wiedzę na temat uwarunkowań, wymiarów oraz sposobów zapewniania bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Student tego kierunku uzyska umiejętności i kompetencje umożliwiające kreacyjne i innowacyjne uczestnictwo w procesach, a także działaniach organizacji i instytucji publicznych funkcjonujących we współczesnym społeczeństwie i państwie.

Celem kształcenia na studiach I stopniu na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne jest zapewnienie absolwentowi podstawowej wiedzy, umiejętności i kwalifikacji społecznych do zatrudnienia w szeroko rozumianym sektorze bezpieczeństwa wewnętrznego.