Logo
  • Facebook
  • BIP
360
Uczelnia przyszłości PWSZ w Płocku

Opiekunowie praktyk

 

OPIEKUNOWIE PRAKTYK ZAWODOWYCH STUDENTÓW PWSZ w Płocku w roku akademickim 2016/2017

 

1. Kierunek – Pedagogika, studia I stopnia

• Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, rok II i III, st. stacjonarne i niestacjonarne: mgr Jacek Znyk;

• Pedagogika sądowa z mediacją, rok II i III, st. stacjonarne: dr Agnieszka Rumianowska;

• Edukacja obronna z bezpieczeństwem wewnętrznym, rok II i III, st. stacjonarne: dr Arkadiusz Lewandowski;

• Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną, rok  III st. stacjonarne: mg Monika Wolińska

 

2. Kierunek – Pedagogika, studia II stopnia

• Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, rok I i II, st. stacjonarne i niestacjonarne: mgr Jacek Znyk;

• Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią, rok I i II, st. stacjonarne i niestacjonarne: mgr Alicja Skibicka – Piechna

 

3. Kierunek – Praca socjalna

• Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej, II rok st. stacjonarne – mgr Alicja Skibicka-Piechna

 

4. Kierunek – Filologia

• Filologia angielska (glottodydaktyka), rok II semestr letni i III rok, semestr zimowy i letni , st. stacjonarne: mgr Danuta Pietrzak;

• Filologia angielska (translatoryka), rok III st. stacjonarne, semestr zimowy: dr Izabela Lis-Lemańska; semestr letni: dr Anna Araucz;

• Język angielski w turystyce i biznesie rok II semestr

• Asystent językowy w biznesie, III rok st. Stacjonarne, semestr zimowy: mgr Zofia Rogoza, dr Izabela Lis-Lemańska; semestr letni: dr Anna Araucz.