Logo
  • Facebook
  • BIP
360
Uczelnia przyszłości PWSZ w Płocku

Różnice programowe

<html> <head>

Różnice programowe - procedura krok po kroku

krok 1
Jeśli - podjąłeś studia II stopnia, - przeniosłeś się z innej uczelni, - zmieniłeś kierunek, specjalność lub tryb studiów, - wznawiasz lub powtarzasz semestr, - powracasz na studia po urlopie udaj się do Dziekanatu, aby dowiedzieć się, czy masz do zaliczenia różnice programowe.
krok 2
procedurą określania, realizacji i zaliczania różnic programowych na WNHS.
krok 3
Pobierz ze strony Internetowej lub Dziekanatu WNHS podanie o wyznaczenie różnic programowych (załącznik nr 1).
krok 4
Wypełnione podanie złóż w Dziekanacie WNHS
krok 5
Po uzyskaniu zgody na realizację różnic programowych podpisz w Dziekanacie WNHS wypełniony załącznik do podania o wyznaczenie różnic programowych i odbierz kartę różnic programowych.
krok 6
Zalicz wymienione na karcie różnice programowe w terminie określonym przez wykładowcę. W razie problemów skontaktuj się z koordynatorem ds. różnic programowych.
krok 7
Złóż w Dziekanacie WNHS wypełnioną kartę różnic programowych wraz z indeksem, w którym odnotowane zostaną zaliczenie różnic programowych:

do końca V semestru na studiach I stopnia

do końca III semestru na studiach II stopnia

Niewywiązanie się z wyznaczonych zobowiązań w określonym terminie skutkuje skreśleniem z listy studentów

Informacje ogólne

Zarządzenie Rektora nr 71/2016 Uchwała Rady WNHS nr 26/2016 Uchwała Rady WNHS nr 27/2016 Decyzja Dziekana WNHS nr 1/2016 w sprawie szczegółowych rodzajów różnic programowych na kierunku pedagogika na studiach drugiego stopnia Decyzja Dziekana WNHS nr 2/2016 w sprawie wzorów dokumentów niezbędnych do przeprowadzania procedury określania, realizacji i zaliczania różnic programowych Decyzja Dziekana WNHS nr 3/2016 w sprawie powołania koordynatorów ds. różnic programowych Procedura określania, realizacji i zaliczania różnic programowych na WNHS w PWSZ w Płocku

Ogłoszenia bieżące

Pracownik Dziekanatu WNHS odpowiedzialny za realizację procedury różnic programowych: - mgr Joanna Szczukocka - kierunek:        • pedagogika        • praca socjalna        • bezpieczeństwo wewnętrzne - mgr Milena Olszewska - kierunek:        • filologia

Wykaz różnic programowych kierunkowych dla studentów studiów II stopnia

Dla specjalności: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne Dla specjalności: resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych Wykaz różnic programowych - praktyka zawodowa

Wykaz koordynatorów ds. różnic programowych

Wykaz koordynatorów ds. różnic programowych

Dokumenty do pobrania

Podanie o wyznaczenie różnic programowych Załącznik do podania o wyznaczenie różnic programowych Podanie o uznanie ocen Podanie o przedłużenie zaliczenia różnic programowych Karta konsultacji
</body>