Logo
  • Facebook
  • BIP
360
Uczelnia przyszłości PWSZ w Płocku

Różnice programowe

 

Różnice programowe - procedura krok po kroku

krok 1

Jeśli
- podjąłeś studia II stopnia,
- przeniosłeś się z innej uczelni,
- zmieniłeś kierunek, specjalność lub tryb studiów,
- wznawiasz lub powtarzasz semestr,
- powracasz na studia po urlopie
udaj się do Dziekanatu, aby dowiedzieć się, czy masz do zaliczenia różnice programowe.

krok 2
krok 3

Pobierz ze strony Internetowej lub Dziekanatu WNHS podanie o wyznaczenie różnic programowych (załącznik nr 1).

krok 4

Wypełnione podanie złóż w Dziekanacie WNHS

krok 5

Po uzyskaniu zgody na realizację różnic programowych podpisz w Dziekanacie WNHS wypełniony załącznik do podania o wyznaczenie różnic programowych i odbierz kartę różnic programowych.

krok 6

Zalicz wymienione na karcie różnice programowe w terminie określonym przez wykładowcę. W razie problemów skontaktuj się z koordynatorem ds. różnic programowych.

krok 7

Złóż w Dziekanacie WNHS wypełnioną kartę różnic programowych wraz z indeksem, w którym odnotowane zostaną zaliczenie różnic programowych:

do końca V semestru na studiach I stopnia

do końca III semestru na studiach II stopnia

 

 

 

Niewywiązanie się z wyznaczonych zobowiązań w określonym terminie skutkuje skreśleniem z listy studentów

Ogłoszenia bieżące

Pracownik Dziekanatu WNHS odpowiedzialny za realizację procedury różnic programowych:

- mgr Joanna Szczukocka - kierunek:
       • pedagogika
       • praca socjalna
       • bezpieczeństwo wewnętrzne

- mgr Milena Olszewska - kierunek:
       • filologia

Wykaz koordynatorów ds. różnic programowych