Logo
  • Facebook
  • BIP
360
PWSZ w Płocku Uczelnia Przyszłości

Studenckie Koła Naukowe WNHS

1. Studenckie Koło Naukowe "Bezpieczny Obywatel, Bezpieczne Państwo"

2. Studenckie Koło Naukowe Edukacji Elementarnej „Elemelek”

3. Studenckie Koło Naukowe "Młodzi pedagodzy"
  - Sekcja Badań Pedagogicznych - opiekun dr Krzysztof Gogacz
  - Sekcja Probacji i Resocjalizacji - opiekun dr Krzysztof Gogacz
  - Sekcja Pracy Prośrodowiskowej - mgr Monika Wolińska

4. Studenckie Koło Naukowe "Anglomaniacy"
  - Sekcja Cool-tura, opiekun - mgr Zofia Rogoza, mgr Jakub Ligor
  - Sekcja metodyczna, opiekun - mgr Danuta Pietrzak

5. Studenckie Koło Psychologiczne " PSYCHOLOGIA I ŻYCIE" 
  - Sekcja popularyzująca psychologię w ramach Koła Psychologicznego

6. Studenckie Koło Naukowe Twórczości i Kreatywności „Żakodywergenci”