Logo
  • Facebook
  • BIP
360
Uczelnia przyszłości PWSZ w Płocku

ZAKŁAD EDUKACJI OBRONNEJ I BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

 

Adres:

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
ul. Gałczyńskiego 28
09–400 Płock

 

Profil naukowo-badawczy

Obszar badawczy Zakładu obejmuje szeroko rozumianą kwestię bezpieczeństwa wewnętrznego. Podstawowe kierunki działalności naukowej dotyczą zagadnienia wielosektorowego bezpieczeństwa państwa (w tym m.in.: bezpieczeństwa społecznego, bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, bezpieczeństwa kulturowego, bezpieczeństwa energetycznego). Prace zakładu dotyczą również zagadnienia debaty publicznej na temat bezpieczeństwa państwa oraz kwestii administrowania obszarem bezpieczeństwa wewnętrznego.

Do obszarów badawczych znajdujących się w kręgu zainteresowań pracowników zakładu należą także m. in. kwestie współczesnego terroryzmu, wielokulturowości, konfliktów społecznych a także wpływ kondycji współczesnej demokracji i sfery publicznej na bezpieczeństwo państwa.

 

Oferta dydaktyczna

Zakład odpowiada za organizację i prowadzenie studiów licencjackich na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne oraz na  specjalności edukacja obronna z bezpieczeństwem wewnętrznym na kierunku pedagogika. Pracownicy Zakładu prowadzą działalność dydaktyczną w zakresie określonym programami ww. studiów. Działalność ta obejmuje prowadzenie konwersatoriów, wykładów, seminariów oraz zajęć ogólnouczelnianych.

 

Realizowane Projekty badawcze

1) Bezpieczeństwo społeczne. Wymiar lokalny i ogólnopaństwowy

- zaproszenie

- karta zgłoszenia

2) Współczesne problemy ekologiczne świata

W okresie od stycznia do czerwca 2017 roku w Kolegium Jagiellońskim Toruńskiej Szkole Wyższej realizowany jest interdyscyplinarny projekt badawczy pt. "Współczesne problemy ekologiczne świata", łączący m.in. zagadnienia z zakresu ekologii na tle prawa, polityki, administracji, bezpieczeństwa, stosunków międzynarodowych, pedagogiki, psychologii i ekonomii. Projekt ma charakter ogólnopolski, biorą w nim udział wykładowcy reprezentujący kilkanaście polskich uczelni. Wśród nich znajdują się pracownicy Zakładu Edukacji Obronnej i Bezpieczeństwa Wewnętrznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.

 

Planowane działania badawcze:

W ramach rozwijania prac zakład planuje podjąć następujące inicjatywy:

· organizacja konferencji i wykładów naukowych z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego;

· rozwijanie działalności naukowej studentów;

· promocja zagadnień bezpieczeństwa wewnętrznego w społeczności Płocka i okolic.

 

 

Pracownicy

Kierownik - Arkadiusz Lewandowski

Dyżur: czwartek, pokój 230, godz. 11:30-13:00

Adres e-mail: a.lewandowski(at)pwszplock.pl


dr hab. Iwan Monolatii

Dyżur: wtorek (4 kwietnia, 9 maja), pokój 230, godz. 9.45 – 11.30

Adres email: iwan.monolatij(at)gmail.com


Dr Marcin Polakowski

Dyżur: wtorek, pokój 230, godz. 11:30-13:00

Adres e-mail: m.polakowski(at)pwszplock.pl


Dr Agnieszka Rumianowska

Dyżur: czwartek, pokój 213, godzina: 15.00-16.30

Adres e-mail: arumianowska(at)pwszplock.pl


Mgr Piotr Dymek

Dyżur: piątek, pokój 123, godzina 16.00-17:00

Adres e-mail: p.dymek(at)pwszplock.pl


dr Arkadiusz Fordoński

Dyżur: wtorek, pokój 230, godzina 9:30-10:00, 18:30-19:30

Adres e-mail: arekfordonski(at)wp.pl


Mgr Daniel Urbański

Dyżur: poniedziałek, pokój 221, godzina: 15:15-16:45

Adres e-mail: danielurbanski(at)o2.pl