Logo
  • Facebook
  • BIP
360
Uczelnia przyszłości PWSZ w Płocku

Adres:
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
ul. Gałczyńskiego 28
09–400 Płock

Kontakt:
tel. (24) 366 54 10

Godziny dyżurów:
środa 13-15
 
Profil naukowy:
W Zakładzie realizowane są badania dotyczące funkcjonowania kurateli sądowej zawodowej i społecznej, skuteczności środków probacji orzekanych przez Sądy, z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań w zakresie stosowania względem skazanych dozoru elektronicznego. Prace badawcze obejmują również zjawisko niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży placówek oświatowych i wychowawczych oraz ocenę efektywności oddziaływań naprawczych instytucji resocjalizacyjnych. Badanie determinantów przestępczości w środowisku otwartym i izolacyjnym stanowi kluczowe Zadanie zakładu w perspektywie kolejnych lat.  Dlatego też, ważnym aspektem naukowym jest współpraca instytucjonalna i pozainstytucjonalna w zakresie poszukiwania najlepszych rozwiązań usprawniających proces resocjalizacji osób niedostosowanych społecznie
i wykolejonych.

Oferta dydaktyczna:
Zakład odpowiada za organizację i prowadzenie studiów magisterskich, licencjackich i podyplomowych z zakresu profilaktyki, resocjalizacji z udziałem kuratorów sądowych, pedagogów penitencjarnych, pedagogiki resocjalizacyjnej. Kształci studentów do pracy w roli kuratora sądowego, pedagoga i wychowawcy w instytucjach resocjalizacyjnych, socjalizacyjnych, penitencjarnych, interwencyjnych i oświatowych.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców oraz uwzględniając potrzeby lokalnego rynku pracy, Pracownicy Naukowi Zakładu starannie przygotowują studentów do podjęcia pracy w charakterze opiekunów, wychowawców placówek oświatowych, resocjalizacyjnych, kandydatów na kuratorów sądowych, pedagogów penitencjarnych, funkcjonariuszy służb mundurowych oraz pracowników instytucji rządowych, pozarządowych powołanych do wykonywania wszelkiego rodzaju zadań przeciwdziałających patologiom społecznym.

Pracownicy:
•    dr Krzysztof GOGACZ
•    dr hab. Stanisław LIPIŃSKI
•    dr Renata BIERNAT
•    mgr Monika Wolińska
•    mgr Arkadiusz SZYMANOWSKI
•    mgr Emilia DOLIŃSKA
•    mgr Sylwia POTRZUSKA - BISPING
•    mgr Elżbieta GAPIŃSKA

Władze:
Kierownik Zakładu

dr Krzysztof GOGACZ