Logo
  • Facebook
  • BIP
360
PWSZ w Płocku Uczelnia Przyszłości

←WRÓĆ

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego – kształcenie w Płocku – rekrutacja zakończona

-------------------------------------------------------------------

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego – kształcenie w Białymstoku – rekrutacja zakończona

-------------------------------------------------------------------

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego – kształcenie w Szczecinie – rekrutacja zakończona

-------------------------------------------------------------------

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego – kształcenie w Zielonej Górze – rekrutacja zakończona.

Z powodu zbyt malej liczby zgłoszeń kurs nie zostanie przeprowadzony.

-------------------------------------------------------------------

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego – kształcenie w Olsztynie – rekrutacja zakończona

Z powodu zbyt malej liczby zgłoszeń kurs nie zostanie przeprowadzony.

-------------------------------------------------------------------

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego – kształcenie w Białej Podlaskiej – rekrutacja zakończona

-------------------------------------------------------------------

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego – kształcenie we Włocławku – rekrutacja zakończona

-------------------------------------------------------------------
Kurs specjalistyczny wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych – II edycja – rekrutacja połączona z rekrutacją na kurs specjalistyczny ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych – II edycja - rekrutacja zakończona

-------------------------------------------------------------------

Kurs specjalistyczny wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych - I edycja - rekrutacja połączona z rekrutacją na kurs specjalistyczny ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położonych - I edycja - rekrutacja zakończona

-------------------------------------------------------------------

Kurs specjalistyczny ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych – I edycja – rekrutacja zakończona

-------------------------------------------------------------------

Kurs specjalistyczny wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego – rekrutacja zakończona

-------------------------------------------------------------------

 

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego – kształcenie w Białej Podlaskiej – II edycja –rekrutacja zakończona

-------------------------------------------------------------------

Kurs specjalistyczny wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych - kształcenie w Białej Podlaskiej  – rekrutacja zakończona


 [LK1]zmiana

 [LK2]Do usunięcia

←WRÓĆ