Logo
  • Facebook
  • BIP
360
Uczelnia przyszłości PWSZ w Płocku

WNHS studia podyplomowe i kursy

 

Oferta Studiów Podyplomowych

Opens internal link in current windowJęzyk angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej - Nabór na rok akademicki 2018/2019

Opens internal link in current windowJęzyk angielski w biznesie

Opens internal link in current windowNegocjacje i mediacje

Opens internal link in current windowOligofrenopedagogika. Praca z dzieckiem autystycznym i z Zespołem Aspergera

Opens internal link in current windowPrzygotowanie pedagogiczne

Opens internal link in current windowRozwój osobisty – studia coachingu - Nabór na rok akademicki 2018/2019

Opens internal link in current windowTerapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Nabór na rok akademicki 2018/2019

Opens internal link in current windowWczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i niepełnosprawnością z elementami oddziaływań rehabilitacyjnych i wsparcia rodziny 

Opens internal link in current windowStudium socjoterapii i pomocy psychologicznej

Opens internal link in current windowResocjalizacja z profilaktyką. Elementy diagnozy i terapii zaburzeń społeczno-emocjonalnych u dzieci i młodzieży

 Opens internal link in current windowPedagogika szkolna i trening kreatywności

Opens internal link in current windowOrganizacja i zarządzanie oświatą

 

 UWAGA

W roku akademickim 2018/2019 planowane jest uruchomienie NOWYCH KIERUNKÓW :

* Zarządzanie nieruchomościami

* Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji

 

10% zniżki

dla absolwentów studiów PWSZ w Płocku

 


 

 

Zgłoszenia:

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje karta zgłoszenia uczestnictwa. Dokumenty dostarczyć można osobiście, faksem bądź listownie.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.


Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

• wypełniona karta zgłoszenia uczestnictwa,
• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
• dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie).
• kserokopia dowodu osobistego


Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.

Miejsce złożenia dokumentów:
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku
Ul. Gałczyńskiego 28, 09-402 Płock, pok. 113
tel. (24) 366 54 10
e-mail: wnhs(at)pwszplock.pl


Płatność:

Wpłatę proszę dokonać na konto Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.
PKO BP SA 46 1020 3974 0000 5102 0084 8077
z dopiskiem: studia podyplomowe: podać nazwę studiów